Scholarship Exam Online Objection Interim Answer Key MSCE Pune

शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी २०२३

अंतरिम उत्तरसूचीवरील आक्षेप 

नोंदविण्याची कार्यपद्धती जाणून

घ्या ! परीक्षा परिषद पुणे

Scholarship Exam Answer Key

शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२३

पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. ८ वी ) रविवार दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२३ 


अंतरिम उत्तरसूचीवरील आक्षेप नोंदविण्याची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे :-

१) सदर अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन परिषदेच्या संकेतस्थळावरुन

ऑनलाईन स्वरूपात करता येईल. 

२) सदर ऑनलाईन निवेदन पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये Objection on
Question Paper & Interim Answer Key 
या हेडिंगखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. 

३) त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दिनांक १७/०२/२०२३ ते २३/०२/२०२३ रोजीपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे. 

४) दिनांक २३/०२/२०२३ नंतर त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे निवेदन स्वीकारले जाणार नाही.

५) उपरोक्त ऑनलाईन निवेदनाशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल, समक्ष अथवा ईमेलव्दारे प्राप्त त्रुटी /
आक्षेपाबाबतच्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. 

६) उपरोक्तनुसार विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार
नाही.. 

७) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिद्ध करण्यात येईल.

उत्तरसूचीवर आक्षेप नोंदविण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा

ऑनलाईन आवेदनपत्र व शाळा माहिती प्रपत्रातील माहितीत दुरुस्ती करणेकरीताची कार्यपध्दती :-

१) विद्यार्थ्याच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत व शाळा माहिती प्रपत्रात (विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडीलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग इत्यादी) दुरुस्ती करण्यासाठी
 दिनांक १७/०२/२०२३ ते २३/०२/२०२३ रोजीपर्यंत शाळांच्या लॉगीन मध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

२) सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

ठिकाण पुणे
दिनांक १७/०२/२0२३.
(संजयकुमार राठोड)
उपायुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे ०१

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad