Scholarship Exam Final Answer List Announced

शिष्यवृत्ती परीक्षा इ. ५ वी व ८ वी  

फेब्रुवारी २०२३ ची अंतिम उत्तरसूची

जाहीर ! परीक्षा परिषद पुणे

अंतिम उत्तरसूची प्रसिध्दीपत्रक

रविवार दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. ८ वी) या परीक्षेची इयत्तानिहाय, पेपरनिहाय अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी परिषदेच्या www.mscepune.in व https://www.mscepuppss.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती.

अंतरिम उत्तरसूचीसंदर्भात विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय विचारात घेऊन परीक्षा परिषदेने उत्तरसूची सुधारित केली आहे. 

सदर  उत्तरसूचीतील उत्तरे अंतिम समजण्यात येतील. या अंतिम उत्तरसूचीबाबत आलेली निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, या अंतिम उत्तरसूचीच्या आधारे निकाल तयार करण्यात येईल. याची कृपया नोंद घ्यावी.

Scholarship Exam Final Answer Key

वर्ग 5 वा माध्यम मराठी


पेपरडाउनलोड
1.पेपर 1                      Download
2.पेपर 2    Download

वर्ग 5 वा माध्यम सेमी इंग्रजी


पेपरडाउनलोड
1.पेपर 1                      Download
2.पेपर 2    Download

वर्ग 5 वा माध्यम English


पेपरडाउनलोड
1.पेपर 1                      Download
2.पेपर 2    Download
वर्ग आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा

खालील लिंक वर क्लिक करा

वर्ग 8 वा माध्यम मराठी


पेपरडाउनलोड
1.पेपर 1                      Download
2.पेपर 2    Download

वर्ग 8 वा माध्यम सेमी इंग्रजी


पेपरडाउनलोड
1.पेपर 1                      Download
2.पेपर 2    Download

वर्ग 8 वा माध्यम English


पेपरडाउनलोड
1.पेपर 1                      Download
2.पेपर 2    Download

सदर प्रसिध्दीपत्रक अंतिम उत्तरसूचीसह परिषदेच्या www.mscepune.in https://www.mscepuppss.in या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात येत आहे

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad