Saral Student Portal Maharashtra Interim Sanch Manyata Available

सरल प्रणाली students Portal 

अंतरिम संच मान्यता 2022- 2023 

उपलब्ध ! सविस्तर वाचा

शाळांसाठी सूचना

1) सन २०२२-२३ मधील विद्यार्थ्याचे आधार वैध करण्यासाठी वेळोवेळी मुदत देण्यात आलेली आहे,
Student/Invalid/ Mismatch मध्ये दिसून येत आहेत.

तथापि अद्यापही काही शाळांतील विद्यार्थी Without Aadhaar 2) Without Aadhaar Student/Invalid / Mismatch या सर्व विद्यार्थ्याचे आधार वैध करण्यासाठी शाळांना दिनांक १५/०६/२०२३ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आहे. 

या मुदतीनंतर संच मान्यता अंतिम केल्या जातील.
उपरोक्त संदर्भीय विषयांन्वये आपणास कळविण्यात येते कि, सन २०२२ २०२३ ची अंतरिम संघ मान्यता हि ३० / ११ / २०२२ रोजी असलेल्या पटसंख्येपैकी सध्यस्थितीत वैध्य आधार असलेल्या विद्यार्थी संख्येवर केली आहे. सन २०२२-२३ मधील विद्यार्थ्याचे आधार वैध्य करण्यासाठी येळेवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. तथापी अपापही काही शाळातील विद्यार्थी Without Aadhar/Invalid/Mismatch मध्ये दिसून येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या असून देखील अवैध्य आधार संख्येमुळे शाळांच्या संच मान्यतेमध्ये मंजूर पदे कमी झालेली दिसून येत आहे.

शाळेतील Without Aadhar / Invalid / Mismatch मधील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार वैध्य करण्यासाठी शाळांना दिनांक १५ जून २०२३ पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात येत आहे. सदर मुदतीनंतर सन २०२२-२३ ची संच मान्यता अंतिम करण्यात येणार असल्याने १५ जून पर्यंत आपल्या विभागातील व जिल्ह्यातील Without Aadhar / Invalid / Mismatch मधील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार तात्काळ वैध्य करून घ्यावेत. १५ जून २०२३ नंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही. Without Aadhar/Invalid/Mismatch मधील विद्यार्थ्यामुळे १५ जून २०२३ नंतरच्या सन २०२२-२३ च्या अंतिम संच मान्यतेमध्ये मंजूर पद संख्या गतवर्षीच्या मंजूर पदसंख्येच्या तुलनेत कमी झाल्यास त्यास ती शाळा व आपण जबाबदार असाल त्याबाबत १५ जून २०२३ नंतर कोणतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

Without Aadhar/Invalid / Mismatch मधील सर्व विद्यार्थ्याचे आधार १५ जून २०२३ पर्यंत वैध्य करून घेण्यासाठी आपल्या विभागातील य जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी यांच्या काढून संबंधित शाळांशी संपर्क साधून त्यांच्या कडून सदर विद्यार्थ्याचे आधार तात्काळ वैध्य करून घ्यावेत त्यासाठी सर्व तालुक्यांना आधार मशिन देखील पुरवण्यात आलेल्या आहेत. सर्व शिक्षण उपसंचालक यांनी आपल्या जिल्ह्यातील Without Aadhar / Invalid / Mismatch मधील

असलेल्या विद्यार्थ्याचा आढावा घेऊन संबंधित जिल्ह्याकडून 19 जून २०२३ पर्यंत सर्व विद्यार्थ्याचे आधार वैध्य करून घ्यावेत.

सरल प्रणाली students Portal Maharashtra Gov मध्ये दिनांक 30/11/2022 रोजी पटावर असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 80% आधार क्रमांक वैध ( Valid) विद्यार्थी असलेल्या शाळांची सन 2022-23 ची अंतरिम ( Interim) संच मान्यता सुधारित करण्यात आलेली आहे


विद्यार्थी आधार कार्ड Valid

संच मान्यता विद्यार्थ्याच्या आधार कार्ड नुसार मान्य होणार आहे
विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड Valid संख्येवर शाळेची संच मान्यता ग्राह धरणार आहे

शाळेची संच मान्यता

आपल्या शाळेची संच मान्यता पाहण्याकरिता खालील प्रमाणे Step करा

Step

1) प्रथम Student Portal यूजर आयडी व पासवर्ड टाकून लॉगिन करा

2) लॉगिन केल्यानंतर मेनू वर क्लिक करा

3) Sanch Manyata टॅब वर क्लिक करा

4) Report 2022 - 2023 वर क्लिक करा

5) आता शाळेची पटसंख्या दिसेल ते तपासावे 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad