Class Four Setu Abhyas Post Test Available Download

वर्ग चौथी सेतू अभ्यास 2023

उत्तर चाचणी डाऊनलोड ! SCERT

Bridge Course Post Test

♦️ पूर्व व उत्तर चाचणी नियोजन

♦️ इयत्ता दुसरी ते दहावी

        वर्ग चौथी

उत्तर चाचणी

दिनांक २७ ते ३१ जुलै २०२३

सदर सेतू अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय उत्तर चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या चाचणीतील उत्तर गुणांच्या नोंदी स्वत:कडे ठेवाव्यात. 

पूर्व व उत्तर चाचणी गुणांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करून शिक्षकांनी आपल्या स्तरावर ठेवावा.

SCERT मार्फत वर्ग चौथी करिता मराठी इंग्रजी व गणित उपलब्ध करून देण्यात येत आहे

सेतू अभ्यासक्रम

माध्यम मराठी

              वर्ग चौथी उत्तर चाचणी


विषयडाउनलोड
1.मराठी         Download
2.EnglishDownload
3.गणितDownload
4.गुण नोंद तक्तेDownload
5.सेतू अभ्यासDownload

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र,पुणे

What's Up Group Join करा

What's Up Group Join

सेतू अभ्यास 

What's Up Group Join

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad