Class Ten Setu Abhyas Post Test Available Download SCERT Pune

वर्ग दहावी सेतू अभ्यास 2023

उत्तर चाचणी डाऊनलोड ! SCERT

Bridge Course Post Test

♦️ पूर्व व उत्तर चाचणी नियोजन

♦️ इयत्ता दुसरी ते दहावी

        वर्ग दहावी

 उत्तर चाचणी

दिनांक २७ ते ३१ जुलै २०२३

सदर सेतू अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची विषयनिहाय उत्तर चाचणी घेण्यात यावी. उत्तरपत्रिका तपासून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या चाचणीतील उत्तर गुणांच्या नोंदी स्वत:कडे ठेवाव्यात. 

पूर्व व उत्तर चाचणी गुणांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करून शिक्षकांनी आपल्या स्तरावर ठेवावा.

सेतू अभ्यासक्रम

माध्यम मराठी

              वर्ग दहावी उत्तर चाचणी


विषयडाउनलोड
1.मराठी       Download
2.EnglishDownload
3.गणित भाग 1Download
4.गणित भाग 2Download
5.विज्ञान भाग 1Download
6.विज्ञान भाग 2Download
7सामाजिक शा.Download
8गुण नोंद तक्तेDownload
9.सेतू अभ्यासDownload

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र,पुणे

What's Up Group Join करा

What's Up Group Join

सेतू अभ्यास 

What's Up Group Join

Post a Comment

6 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
 1. Social science questions paper this site not open please upload this sites

  ReplyDelete
 2. 10 वी समाजशास्र सेतू अभ्यासक्रम 2023 उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका ओपण होत नाही

  ReplyDelete
 3. उत्तर चाचणी ऐवजी पुन्हा पूर्व चाचणीच आपण होते.

  ReplyDelete
 4. लवकर 10 वी सेतू उत्तरचाचणी प्रश्नपत्रिका उपलब्ध व्हावी .

  ReplyDelete
 5. सामाजिक शास्त्राची उत्तर चाचणी लवकर अपलोड करावी ही विनंती

  ReplyDelete
 6. My school is Best school

  ReplyDelete

आपली प्रतिक्रिया व सूचना

Top Post Ad

Below Post Ad