STARS Project PAT Baseline Test Mark Teachers On Chatbots Registration

STARS प्रकल्प अंतर्गत संकलित मूल्यमापन 

चाचणीचे गुण PAT (महाराष्ट्र) या 

चाटबॉटवर नोंदविणे बाबत


PAT  Maharashtra :- Summative Evaluation - 1 

वरील विषयान्वये STARS प्रकाल्पामधील SIG २ limproved Learning Assessment - System नुसार सन २०२३ - २०२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ चे आयोजन करण्यात येत आहे.

उपरोक्त संदर्भानुसार राज्यात संकलित चाचणीचे आयोजन दि. ३० ऑक्टोबर ते ०१ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत करण्यात आले आहे शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामध्ये करण्यात आलेले होते. प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम), तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांची पायाभूत चाचणी घेण्यात आलेली आहे. 

सदर संकलित चाचणी शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. तसेच चाचणीचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील असेही कळविण्यात आलेले होते.

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉट संकलित चाचणीचे गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर संकलित चाचणीचे गुण शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे.

सदर चाटबॉटवर संकलित चाचणीचे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना खालील व्हिडिओ वर केले आहे 

खालील लिंक वर क्लिक करा

            App Download 

खालील लिंक वर क्लिक करा


ॲप डाऊनलोड झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संकलित चाचणीचे गुण भरण्याकरिता
खालील लिंक वर क्लिक करा


शिक्षक प्रशिक्षण 

यु-ट्यूब लिंक :-

PAT चॅटबॉट मार्गदर्शिका: 

https://bit.ly/PATManual कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे, असे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे 

What's Up Group Join 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad