Class Three Descriptive Evaluation All Subjects

वर्ग तिसरी वर्णनात्मक

मूल्यमापन प्रगती पत्रक नोंदी


विषय भाषा

चित्रात काय काय दिसते याचे वर्णन करतो.
• कवितेचे वैयक्तिकरित्या हावभावासहित गायन करतो.
• यमक जुळणाऱ्या शब्दांची यादी तयार करतो.
• समानार्थी शब्द सांगतो /यादी तयार करतो. 
• विरुद्धार्थी शब्दांची यादी तयार करतो.
• सुचविलेल्या शब्दांसाठी समानार्थी /विरुद्धार्थी शब्द सांगतो.
• कवितेच्या ओळी ऐकून लगेचच पूर्ण करतो. 
• इतरांनी प्रमाण भाषा वापरावी यासाठी प्रयत्न करतो.
• मजकुराचे हावभाव सहित वाचन करतो.
• चित्रातील गोड पदार्थांची यादी तयार करतो.
• जोडाक्षरयुक्त शब्दाचे अनुलेखन करतो.
• परिसरातील मिठाईच्या दुकानावषयी माहिती मिळवतो.
• वर्तमानपत्रे मासिके यातील चित्र गोष्टीचे कात्रणे जमा करतो.
• पावसाचे वर्णन करतो.
• पाळीव प्राण्यांची चित्रे व जमवून चिकट वहीत चिकटवतो. 
• संवाद साधण्याचे कौशल्य उत्तम आहे. 
• बोलण्याची भाषा लाघवी व सुंदर आहे.
• बोलताना शब्द व वाक्य अचूक व समर्पक वापरतो.
• कवितेतील नादमय शब्द शोधून त्यांची यादी तयार करतो.
• बातम्यांचे स्पष्ट आवाजात वाचन करतो. 
• प्रमाणभाषा व बोलीभाषा यातील फरक समजून घेतो.
• बोलताना योग्य वयाप्रमाणे संबोधन वापरतो. 
• स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो.
• एकच वस्तू किंवा व्यक्तीसाठी कोणते शब्द वापरले जातात याचे वर्णन करतो.
• पाठातील संवादाचे हावभावासहित वाचन करतो. 
• पाठातील चित्राचे वर्णन स्वतःच्या शब्दात लिहितो. 
• प्रश्नांची अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो. 
• पाठाचे प्रकट वाचन आरोह-अवरोहा नुसार करतो.
• परिसरातील झाडा - झुडपांची नावे सांगतो. 
• भाषण करताना अगदी सहजपणे बोलतो. 
• कवितेतील ओळीचा अर्थ सोप्या शब्दात सांगतो. 
• फुलांची झाडे व वेली यांची यादी तयार करतो.
• स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत सांगतो.
• मोठ्या विषयी बोलताना फार नम्रतेने बोलतो. 
• पाठातील प्रसंगांचे वर्णन स्वतःच्या शब्दात करतो. 
• वर्तमानपत्रे/ मासिके यात येणारे विनोद शोधतो. 
• आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना, प्रसंग वर्गात सांगतो.
• कवितेचा अर्थ स्वतःच्या शब्दात सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
• उदाहरणे पटवून देताना म्हणीचा वापर करतो. 
• स्वतःच्या कथा सुंदर रीतीने सांगतो. 
• स्वतः छोट्या छोट्या कथा तयार करतो. 
• छोट्या छोट्या कविता तयार करतो. 
• आवडलेल्या चित्राचे वर्गात वर्णन करतो. 
• धान्याचे नमुने गोळा करून त्याद्वारे नक्षीकाम करतो.
• शेतीविषयक अवजारांची चित्रे मिळतो. 
• अभ्यासक्रमातील नवीन शब्दांचा वापर करून बोलतो. 
• स्वतःच्या गरजा योग्य भाषेत सांगतो.
• पाट्यावर दिसणार्‍या शब्दांचे वाचन करतो. 
• पाठातील मजकुराचा अर्थ समजून घेतो. 
• पाठावर आधारित प्रश्न विचारतो.
• प्रश्नांची अगदी योग्य व व्यवस्थित उत्तरे देतो. 
• विविध प्रकारचे शब्द बाराखडीच्या क्रमाने लावतो. 
• पाठातील शब्दार्थ मुळाक्षराच्या क्रमाने लिहितो. 
• एखाद्या बाबीचे कारण सुंदर रीतीने पटवून देतो. 
• अपूर्ण गोष्ट दिल्यास कल्पना करून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो. 
• संतांची माहिती चित्रासहित संग्रहित करतो. 
• सर्वांसमोर बोलताना अगदी धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो. 
• स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो.
• पाठातील संवादाचे नाट्यीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो.
• कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करतो. 
• इतरांशी संवाद साधताना देहबोलीचा अनुरूप वापर करतो. 
सर्वांसमोर बोलताना अगदी धीटपणे व नैसर्गिकपणे बोलतो. 
• स्वतःचे अनुभव श्रवणीय भाषेत सांगतो.
• पाठातील संवादाचे नाट्यीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो.
• कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करतो. 
• इतरांशी संवाद साधताना देहबोलीचा अनुरूप वापर करतो. 
• बोलण्याच्या सुंदर शैलीमुळे सर्वांना खूप आवड.तो
• सूर्याचे चित्र काढून दाखवतो. 
• सुचविलेला भाग /कथा /प्रसंग योग्य आवाजात सांगतो. 
• सुचविलेला भाग /कथा अतिशय सुंदर रीतीने सांगतो. 
• थोर व्यक्तींची छायाचित्रे मिळवतो. 
• थोर व्यक्तींच्या माहितीचा संग्रह करतो. 
• सुचविलेल्या कडव्याचा अर्थ सांगतो.
• परिचित-अपरिचित व्यक्तीशी उत्तम संवाद साधतो. 
• पाठातील मजकुराचा अर्थ साध्या सोप्या शब्दात सांगतो. 
• इतरांचे न पटलेले मत सौम्य भाषेत सांगतो. 
• पाठात आलेले समूह शब्द ओळखतो. 
• समूह शब्दांचा प्रसंगानुरूप वापर करण्याचा प्रयत्न करतो. 
• स्वतःच्या भावना योग्य शब्दात प्रकट करतो. 
• शब्द व वाक्य अगदी जसेच्या तसे म्हणतो.
• शब्द व वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो.
• समुच्चय दर्शक शब्द ओळखतो 
• विविध प्रकारच्या झाडांची माहिती चित्रासहित संग्रहित करतो.
• शब्द व वाक्य अगदी जसेच्या तसे म्हणतो.
• शब्द व वाक्य योग्य व स्पष्ट आवाजात म्हणतो. 
• संवाद कथा गाणे लक्षपूर्वक ऐकतो.
• इंद्रधनुष्याचे सुंदर चित्र काढतो व रंगाची नावे सांगतो. 
• कवितेतील आवडणाऱ्या ओळींचे सुंदर गायन करतो. 
• सुचवलेली कथा योग्य पण सुंदर भाषेत सांगतो.
• दिलेल्या सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो व तंतोतंत पालन करतो. 
• चालू वर्षाच्या कॅलेंडर मधील सुट्ट्यांची यादी तयार करतो. 
जत्रेतील प्रसंगांचे वर्णन करतो. 
• मित्रा विषयी थोडक्यात निबंध लिहितो.
• मित्रा विषयी माहिती सांगतो. 
• पाठातील वाक्प्रचार याची यादी अर्थासहीत तयार करतो. 
• पाठातील वाक्प्रचारांचे अर्थ सांगतो. 
• गाई - म्हशी पाळणाऱ्या लोकांविषयी माहिती मिळवतो. 
• मधमाशीचे चित्र काढून माहिती लिहितो /सांगतो.
• वर्तमानपत्रे मासिके यातील पक्ष्यांची चित्रे जमवतो.
• विविध तेलबियांचा नावासहित संग्रह करतो. 
• थोर महिलांची चित्रे मिळवतो. 
• थोर महिला विषयी माहिती सांगतो. 
• भारतीय संविधानाच्या उद्देशपत्रिकाचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न करतो.
• समान अक्षराने शेवट होणारे कवितेतील शब्द शोधतो.
• वाहतुकीचे नियम सांगतो.
• लाल दिवा लागला त्यावेळी काय कराल ते सांगतो.
• गावाचा नकाशा तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.
• आई बाबांचे चित्र काढून आणतो.
• चित्रावर आधारित प्रश्न तयार करतो. 
 •परिसरातील व्यवसायांची नावे सांगतो.

विषय गणित

लहान मोठी संख्या तुलना करतो.
• वर्गातील, परिसरातील आयताकृती व चौरसाकृती वस्तू ओळखतो.
• वर्तुळाकार अकाराच्या वस्तूंची नावे सांगतो. 
• कागदाच्या घड्या घालून त्याद्वारे सुचविलेले आकार तयार करतो.
• दिलेल्या आकारामधून सुचविलेल्या आकाराचे वर्गीकरण करतो.
• आकारानुसार वस्तूंच्या नावाची यादी तयार करतो. 
• आयताकृती, चौरसाकृती आकृत्यांच्या कडा व कोपरे यांची माहिती सांगतो. 
• टेबलाच्या कडा मोजतो.
• विविध प्रकारच्या संख्या ओळखून सांगतो.
• विविध प्रकारच्या संख्या लिहितो.
• गणिती स्वाध्याय सोडवितो. 
• दोरीच्या साह्याने वर्तुळ, आयत, चौरस, त्रिकोण हे आकार तयार करतो.
•परिसरातील भौमितिक आकार सांगतो.
• मापनाची विविध परिमाण व उपयोग जाणतो.
• मण्यांच्या मदतीने शतक दाखवतो.
• तीन अंकी संख्या तयार करतो.
• तीन अंकी संख्येचे वाचन , लेखन करतो.
• संख्यांचे क्रम अचूकपणे ठरवितो.
• संख्यांची अगदी योग्य तुलना करतो. 
• अंककार्डाच्या मदतीने तीन अंकी संख्या तयार करतो. 
• संख्यांची अगदी योग्य तुलना करतो. 
• दैनंदिन जीवनातील घटनांचा गणितीय दृष्टीकोणातून विचार करतो. 
• प्रत्येक अंकाचे स्थान व किंमत सांगतो. 
• संख्यांची ओळख व नामे अचूकपणे सांगतो.
• संख्यांची विस्तारित मांडणी योग्य रितीने करतो. 
• विस्तारित मांडणी वरून संख्या व्यक्त करतो. 
• कार्डापासून दोन अंकी संख्या तयार करतो. 
• वर्गातील, परिसरातील आयताकृती व चौरसाकृती वस्तू ओळखतो.

• वर्तुळाकार आकाराच्या वस्तूंची नावे सांगतो. 
• कागदाच्या घड्या घालून त्याद्वारे सुचविलेले आकार तयार करतो.
• दिलेल्या आकारामधून सुचविलेल्या आकाराचे वर्गीकरण करतो.
• आकारानुसार वस्तूंच्या नावाची यादी तयार करतो. 
• आयताकृती, चौरसाकृती आकृत्यांच्या कडा व कोपरे यांची माहिती सांगतो. 
• टेबलाच्या कडा मोजतो.
• विविध प्रकारच्या संख्या ओळखून सांगतो.
• विविध प्रकारच्या संख्या लिहितो.
• गणिती स्वाध्याय सोडवितो. 
• दोरीच्या साह्याने वर्तुळ, आयत, चौरस, त्रिकोण हे आकार तयार करतो.
•परिसरातील भौमितिक आकार सांगतो.
• मापनाची विविध परिमाण व उपयोग जाणतो.
• मण्यांच्या मदतीने शतक दाखवतो.
• तीन अंकी संख्या तयार करतो.
• तीन अंकी संख्येचे वाचन , लेखन करतो.
• संख्यांचे क्रम अचूकपणे ठरवितो.
• संख्यांची अगदी योग्य तुलना करतो. 
• अंककार्डाच्या मदतीने तीन अंकी संख्या तयार करतो. 
• संख्यांची अगदी योग्य तुलना करतो. 
• दैनंदिन जीवनातील घटनांचा गणितीय दृष्टीकोणातून विचार करतो. 
• प्रत्येक अंकाचे स्थान व किंमत सांगतो. 
• संख्यांची ओळख व नामे अचूकपणे सांगतो.
• संख्यांची विस्तारित मांडणी योग्य रितीने करतो. 
• विस्तारित मांडणी वरून संख्या व्यक्त करतो. 
• कार्डापासून दोन अंकी संख्या  
• गणिताचे व्यवहारिक जीवनातील उपयोग सांगतो. 
• गणिताचे व्यवहारिक जीवनातील महत्त्व जाणतो.
• प्रत्येक गोष्टीमागे गणित आहे हे समजून सांगतो. 
• सुचविलेल्या संख्यामध्ये लगतची संख्या सांगतो. 
• सुचवलेल्या संख्येमध्ये मागची संख्या सांगतो. 
• सुचविलेल्या संख्येमध्ये लगतची पुढची संख्या सांगतो. 
• तीन अंकी संख्यांचे विस्तारित रूप, स्थानिक किमती लिहितो. 
• दैनंदिन जीवनातील हिशोबाची गणिते अचुक सोडवतो. 
• बेरीज वजाबाकी या क्रिया अचुकपणे सोडवतो.
• संख्यावरील क्रिया जलद व सफाईने करतो. 
• हिशोब ठेवण्यात सर्वांना मदत करतो. 
• रिकाम्या चौकटीत चित्रांची योग्य संख्या लिहितो.
• फलकावर बेरजेची क्रिया करून दाखवितो.
• आडवी मांडणी करून बेरीज सोडवतो. 
• संख्येतील प्रत्येक स्थान व किंमत सांगतो.
• विविध आकृत्या जलदगतीने काढतो.
• तीन संख्यांची बेरीज सोडवतो. 
• शाब्दिक उदाहरणे तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.
• बेरजेची तोंडी उदाहरणे सोडवतो.
• आकृत्यांची नावे व ओळख आहे.
• संख्या कशा तयार होतात हे स्पष्ट करतो. 
• सुचविलेले पाढे सफाईने व जलद म्हणतो.
• चित्रावरून उदाहरणे तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.
• चित्रावरून उदाहरणांची मांडणी करतो. 
• आडव्या मांडणी द्वारे वजाबाकी सोडवतो. 
• पाठ्यांशातील विचारलेले सूत्रे अचूक व योग्य स्पष्टीकरणासह सांगतो. 
• सुचविलेल्या उदाहरणाची रीत व कसे सोडविले ते अचूक सांगतो.

• पाठ्यांशातील विचारलेले सूत्रे व जलद व अचूक सांगतो. 
• गुणाकार हा संबोध समजून घेतो. 
• पाढे तयार करून दाखवितो. 
• पाढयाच्या रिकाम्या चौकटीत अचूक संख्या लिहितो.
• एक ते शंभर ची सारणी तयार करतो
• चित्र पाहून त्यावर आधारित माहिती सांगतो.
• चित्र पाहून अचूक व योग्य माहिती देतो.
• विविध गणितीय संकल्पना स्वतःच्या भाषेत मांडतो.
•सारणीतील पाढयात येणाऱ्या सुचविलेल्या संख्याना रंग देतो.
• गुणाकाराची उदाहरणे सोडवतो.
• गुणाकाराच्या उदाहरणातील गुण्य, गुणक व गुणाकार ओळखतो.
• विविध गणितीय संकल्पना समजून सांगतो व स्वतःच्या शैलीत मांडतो.
• दिलेली तोंडी उदाहरणे अतिशय जलद व अचूकपणे सोडवतो. 
•उदाहरणे वाचतो व उदाहरणातून कोणते उत्तर काढावयाचे अचूक सांगतो. 
• नोटांचा संग्रह करतो. 
• नोटांची चित्रे पाहून नोटांचे योग्य मूल्य सांगतो.
• नाणी व नोटा यांची बेरीज करतो. 
• इतिहास कालीन नाण्यांचा संग्रह करतो.
• दिलेल्या रकमेहून किती नोटा लागतील हे सांगतो. 
• उदाहरणे वाचून कोणते उत्तर काढावयाचे अचूक सांगतो. 

• उदाहरणात काय करायचे आहे ते स्पष्ट सांगतो. 
• उदाहरणाच्या प्रत्येक पायऱ्या योग्य रीतीने स्पष्ट करतो
• सूचना लक्षपूर्वक ऐकून त्याप्रमाणे उदाहरण अचूक सोडवितो. 
• सुचविलेली आकृती प्रमाणबद्ध व अचूकतेने काढतो.
• लांबी मोजण्याची एकके सांगतो. 
• वर्गातील टेबलाची, खिडकीची लांबी मोजतो.
• मापनाच्या साधनांची माहिती चित्रासहित संग्रहित करतो. 
• मीटर आणि सेंटीमीटर यातील फरक सांगतो.
• वजन मोजण्याचे एकक सांगतो.
• विविध वस्तूंचे वजन मोजून लिहून आणतो. 
• द्रव पदार्थांची नावे सांगून ते कसे मोजतात याविषयी माहिती सांगतो.
• आकारमान व धारकता यातील फरक समजून घेतो.
• स्वाध्याय /उदाहरणे स्वतःच्या विशिष्ट शैलीत सोडवितो. 
• स्वाध्याय /उदाहरणे इतरांच्या मदतीशिवाय जलद गतीने सोडवितो. 

• सोडविलेल्या उदाहरणांचा ताळा करून स्वतःचे उत्तर तपासतो. 
• द्रवपदार्थ मोजण्याचे एकक सांगतो. 
• परिसरातील पाणी कोण कोणत्या ठिकाणी वाया जाते याची यादी करतो.  
 विविध प्रकारच्या आकृतिबंधांची ओळख करून घेतो. 
• सुचविलेल्या अक्षरांच्या क्रमामध्ये कोणते आकृतीबंध आहे हे जाणून घेतो.
• आकृतिबंधाचे उदाहरण पाहून रिकाम्या चौकटीत योग्य आकृतीबंध लिहितो. 
• अक्षरांचा आकृतीबंध स्वतः तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.
• दिनदर्शिकेच्या पानावरील आकृतीबंध शोधण्याचा प्रयत्न करतो. 
• शाळेतील फरशांच्या मांडणीमुळे तयार झालेला आकृतिबंध निरीक्षण करून सांगतो.
• परिसरातील झाडांची पाने गोळा करतो व त्यांचे निरीक्षण करतो.
• सममित आकृत्या काढून दाखवितो. 
• फलकावर सममित व असममित आकृती काढून दाखवतो. 
• सुचविलेल्या अक्षरातील सममित असलेली आकृती ओळखतो. 
• सुचविलेल्या अक्षरातील असममित आकृती ओळखतो. 
• सुचविलेल्या आकारातील सममित व असममित आकार ओळखतो
• विविध सममित चित्रांचा संग्रह करतो. 
• बंदिस्त आकृत्या कोणत्या आहेत ते सांगतो 
• खुल्या आकृत्या कोणत्या आहेत ते सांगतो
• रांगोळ्या तील बंदिस्त असलेल्या आणि नसलेल्याही आकृत्या ओळखतो.
• हातच्याची बेरीज सोडवतो.
• हातच्याची बेरीज कशी करायची फलकावर समजून सांगतो. 
• उभी मांडणी करून बेरीज सोडवतो. 
• आडवी मांडणी करून बेरीज सोडवितो.
• बेरजेवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो.
• वजाबाकीवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो. 
• दशक मोकळा करून वजाबाकी यावरील शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो. 
• शतक मोकळा करून वजाबाकी यावरील शाब्दिक उदाहरणे सोडवतो. 
• उभ्या मांडणी द्वारे वजाबाकी सोडवतो.
• आडव्या मांडणी द्वारे वजाबाकी सोडवतो. 
• दैनंदिन व्यवहारातील वजाबाकी यावर आधारित शाब्दिक उदाहरणे तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. 
• दिलेल्या माहितीच्या आधारे उदाहरणे तयार करण्याचा प्रयत्न करतो.
• दशकांचा गुणाकार करतो. 
• दोन अंकी संख्या व एक अंकी संख्या यांचा गुणाकार चौकट पद्धतीने सोडवतो. 
• उभ्या मांडणी द्वारे गुणाकार सोडवतो. 
• चित्राचे निरीक्षण करून सारणी पूर्ण करतो. 
• विद्यार्थ्यांचे दिलेल्या सूचनेप्रमाणे गट करतो. 
• दिलेल्या भगाकाराच्या उदाहरणात भाज्य, भाजक, बाकी ओळखतो. 
• घड्याळातील काटे ओळखतो.
•पुठ्ठा व पीन यांच्या साह्याने घड्याळ तयार करतो. 
• घड्याळातील वेळ सांगतो.
• घड्याळातील वेळ तास व मिनीटात लिहितो.
• घड्याळातील तास, मिनिटे, सेकंद काट्यांची नावे सांगतो.
•दिनदर्शिकेचे वाचन करतो. 
•दिनदर्शिकेतील महिन्यांची नावे क्रमाने सांगतो.
• दिनदर्शिके वरून स्वतःच्या दिनचर्याचे वेळापत्रक तयार करतो. 
•दिनदर्शिकेतील सणांची यादी करतो. 
• दिनदर्शिकेमधून वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जन्मतारखांची यादी करतो. 
• दिनदर्शिकेवरून दिनविशेषाचा चार्ट तयार करतो. 
• अर्धा, पूर्ण या शब्दांचा अर्थ समजून घेतो. 
• दिलेल्या आकृत्यांमधील अर्धा भाग रंगवतो. 
• दिलेल्या आकृत्यांमधील पाव भाग ओळखतो.
• वस्तूंच्या समूहावरून पाव, अर्धा, पाऊन या भागांची ओळख करून घेतो.
• अर्धा,पाव,पाऊन इत्यादींचा व्यवहारात उपयोग करतो.
•अर्धा,पाव,पाऊण इत्यादीचा वापर करून व्यवहारातील वस्तूंची यादी तयार करतो 
• चित्ररूप माहिती दर्शविणार्‍या उदाहरणांचा संग्रह करतो. 
•चित्ररूप माहितीची वही तयार करून आणतो.

Sub Mathematics

Compares small to large numbers.
 •Identifies square, rectangular and square objects in the are
• Names circular shaped object
• Folds the paper to form the suggested shap
• Classifies the suggested size from a given siz
• Creates a list of item names by siz
• Explains the edges and corners of rectangular, square figure.
• Measures the edges of the table.
• Identifies different types of number
• Writes different types of number.
• Solve mathematical exercises. 
• With the help of rope he makes circles, rectangles, squares, triangles.
• Explains the geometric shape of the area.
• Knows the various dimensions and uses of measurement.
• Shows a century with the help of beads.
• Creates a three digit number.
• Reads and writes three-digit numbers.
• Determines the order of numbers accurately.
• Makes a fair comparison of numbers.
• Creates a three digit number with the help of a number card.
•Makes a fair comparison of numbers.
• Considers the events of daily life from a mathematical point of view.
•Specifies the location and value of each digit.
• Accurately identifies numbers and names. 
• Properly arranges numbers.
• Expresses numbers from extended layout.
• Generates a two digit number from the card.
• Identifies square, rectangular and square objects in the area.
• Names circular shaped objects.
•Folds the paper to form the suggested shape. 
•Classifies the suggested size from a given size.

• Creates a list of item names by size.
• Explains the edges and corners of rectangular, square figures.
• Measures the edges of the table.
• Identifies different types of numbers.
• Writes different types of numbers.
• Solve mathematical exercises.
• Draws circles, rectangles, squares, triangles with the help of rope.
• Explains the geometric shape of the area.
• Knows the various dimensions and uses of measurement.
• Shows a century with the help of beads 
• Creates a three digit number.
• Reads and writes three-digit numbers.
• Determines the order of numbers accurately.
Two digit number from the card
• Explains the use of mathematics in practical life.
• Knows the importance of mathematics in practical life.
• Explain that there is math behind everything.
• Indicates the approximate number in the suggested number.
• Tells the back number in the suggested number.
• Indicates the next consecutive number in the suggested number.
• Writes an extended form of three-digit number, local values.
Quickly draws various shapes.
• Solve the sum of three numbers.
• Attempts to create literal examples.
• Solve verbal examples of summation.
• The names and identities of the figures.
• Explains how numbers are formed.
• Says the suggested distance neatly and quickly.
• Attempts to create examples from pictures.
• Arranges examples from pictures.
•Resolves subtraction by horizontal layout.
Collects notes.
• Tells the proper value of notes by looking at the pictures of notes.
• Combines coins and notes.
• Collects coins of history.
• Indicates how many notes will be required from the given amount.
• Explains exactly which answer to draw by reading examples.
• Explains what to do in the example.
• Explains each step of the example correctly
• Listens carefully to the instructions and solves the example accurately.
• Draws the suggested figure proportionally and accurately.
• Tells units of length measurement.
• Measures the length of a class table, window. 
• Stores information on measuring instruments with diagrams.
• Explains the difference between meters and centimeters.
• Tells the unit of weight measurement.
• Measures and writes down the weight of various objects.
• Names liquids and provides information on how to measure them.

• Understands the difference between size and capacity.

Sub English

poem presents with action.
• he /she describes points and write it.
• Names items used in school and at home.
• Complete known stories.
• Creates a list of favorite colors.
• writes meaningful sentences.
• Names the fruits.
• Writes friends name.
• Collects pictures of fruits.
• Writes fruits names with spelling.
• Tells the name of the picture by looking at the picture.
• Tells the suggested word.
• Tells about his / her favourite animal.
• Recognises the spelling of the suggested item.
• Tells about his/ her experience in zoo.
• Tells about his own village.
• Names the objects in the picture in English.
• listens and sequences the events.
• listens and repeats as per the model.
• listens and guess the contextual meaning.
• follows the chain of instructions.
• listens and say.
• listens and notes the characteristic of spoken English.
• listens to rhymes and follow the beat.
• listens to material with the help of audio and video devices. 
• listens and classify.
• follows instructions. 
• commands and request. 
• writes neatly and legibly. 
• writes in four lines.
• writes capital and small letters. 
• makes words from given letters. 
•Tells about favorite city.
• Reads the words on the board.
• Reads short sentences on the board.
• Lists the names of the weeks.
• Informs the rabbit
• Lists the names of the vegetables.
•Names the animals.
• Creates a list of animal names.
• Rhyming Word says.
• Creates a list of flower names.
• Writes five lines of information about himself.
• Gives speech in English
• Tries to read the text
• Collects the pictures of birds and paste them in a note book
• The text reads aloud.
• Tells the name of months.
• Looking at the picture asks small questions
• makes a list of house hold items in kitchen
• Collects pictures of various games
• Lists the names of various games
• Writes information about his own friend
•Names the directions
 • Finds the names of the villages given in the map
• Explains the importance of mobile
 • Writes on a single line
• makes words from given letters
• punctuates sentences and paragraphs
• construct sentences to make a passage 
• answer questions 
• interact among themselves 
• narrate a sequence of events
• get ready to read and write English 
• read a calendar
• identify match and read some letters of the alphabet
• read with proper punctuation
• read and arrange the words in alphabetical order 
• read and understand hand written material 
• speak about a given topic
• Explains the importance of the sun
• ask the questions on picture 
• Gives information about the suggested animals in five lines
• takes the card and read the word on it.
• Performs the stated action slowly and quickly

विषय कला व संगीत

सजीव व निर्जीव वस्तूंची तुलना करतो.
• परिसरातील निर्जीव वस्तुंचा संग्रह करतो.
• परिसरातील सर्व घटकांचे एकमेकांशी असलेले नाते सांगतो. 
• कोळ्याच्या जाळ्याचे चित्र काढतो.
• प्राणी आणि वनस्पती यांच्याशी संबंधित असलेल्या सणांची माहिती मिळवितो.
• विविध प्राण्यांची चित्रे जमा करतो. 
• प्राण्यांची वैशिष्टे सांगतो. 
• परिसरातील निरनिराळ्या रंगांच्या प्राण्यांची चित्रे गोळा करतो. 
• खूप वेगाने धावणाऱ्या प्राण्यांची यादी करतो. 
• संथगतीने जाणाऱ्या प्राण्यांची यादी करतो.
• पाळीव प्राण्यांची माहिती चित्रासहित संग्रहित करतो.
• विविध ऋतूबाबत सखोल व अभ्यासू माहिती ठेवतो.
• विज्ञान संदर्भाने स्वतःच्या कल्पना मांडतो.
प्राणी व त्याचा निवारा यांच्या अचूक जोड्या लावतो. 
• विज्ञानाचे चमत्कार या संदर्भाने माहिती देतो.
• विविध छोटेखानी प्रयोग स्वतः करून बघतो. 
• कोणत्या सवयी योग्य/अयोग्य इतरांना पटवून देतो.
• आरोग्यदायी सवयींचे पालन करतो.
• दिशांची नावे क्रमवार सांगतो.
• विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिशांचा उपयोग करून सांगतो. 
• सूर्याच्या मदतीने दिशांची ओळख सांगतो.
• नकाशामध्ये दिशाचा वापर कसा केला आहे याची माहिती मिळवतो.
• सर्व प्राणिमात्रांच्या प्राथमिक गरजा समजून घेतो.
• प्राणीमात्र संबंधाने विविध प्रश्न विचारतो. 
• परिसरात घडणाऱ्या बदलांची नोंद घेतो. 
• केव्हा काय करणे योग्य /अयोग्य इतरांना सांगतो. 
• नकाशातील सूची मुळे होणारे फायदे सांगतो. 
• महाराष्ट्र राज्याचा नकाशा अभ्यासतो. 
• विविध प्रकारचे नकाशे गोळा करतो. 
• दिनदर्शिकेचा उपयोग कोणकोणत्या कामासाठी होतो या विषयी सविस्तर पणे लिहितो.
• काळ मोजण्याच्या साधनांची चित्रासहित माहिती संग्रहित करतो.
• वाळूच्या घड्याळाचे चित्र काढतो. 
• प्रयोग करताना प्रत्येक कृती सफाईदारपणे करतो. 
• प्रयोगासाठीचे साहित्य दक्षतेने वापरतो. 
• प्रयोगासाठी लागणारे साहित्य काळजीपूर्वक निवडतो. 
• केलेली कृती कशी केली ते सांगतो.
• ऐतिहासिक वास्तूंची यादी करतो. 
• घरातील सर्व सदस्यांचे वाढदिवस असणाऱ्या मराठी महिन्यांची मांडणी करतो. 
• शेतीच्या अवजारांची माहिती मिळवतो.
• शेतीच्या अवजारांची यादी करतो.
• शेतीच्या जुनी अवजारे व आधुनिक अवजारे याविषयी माहिती मिळवितो.
• वाहतुकीच्या साधनांचा तक्ता तयार करतो. 
• वाहतुकीचे नियम सांगतो.
• घरातील टाकाऊ वस्तु पासून टिकाऊ वस्तू तयार करतो.
• छोटी बाहुली, घड्याळ, खेळणी स्वतः दुरुस्त करतो. 
• विज्ञानातील गमती जमती सांगतो. 
• शहर व गावातील वेगळेपणा समजून घेतो.
• गाव व शहर यातील फरक सांगतो/ लिहितो. 
• संदेशवहनाच्या साधनांची नावे सांगतो. 
• स्वतःच्या जिल्ह्यातील प्रसिद्ध ठिकाणांची यादी तयार करतो.
• पाण्याची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती सांगतो.
• पाण्याचे महत्त्व समजून सांगतो.
• पाण्याचे उपयोग सांगतो. 
• पाण्यात वाढणाऱ्या वनस्पतींची यादी करतो.
• गावातील पाणी कोणकोणत्या कारणांनी अस्वच्छ होते याची माहिती सांगतो.
• सुचविलेल्या विषया संदर्भाने योग्य व समर्पक माहिती देतो. 
जाड, बारीक रेषा काढतो.
• परिसरातील विविध घटना दृश्य यांचे निरीक्षण करतो. 
• मुक्त आकाराचा वापर करून नक्षी काम करतो.
• परिसरातील नक्षीकामाच्या नमुन्याचे कात्रणे गोळा करतो. 
• निसर्गनिर्मित वस्तूंची यादी तयार करतो.
• वर्ग सजावटीसाठी नेहमी प्रयत्नशील असतो. 
• पाहिलेल्या व्यक्तींच्या हुबेहूब नकला करतो. 
• नाटकाची पुस्तके वाचतो.
• वैयक्तिक रित्या गायन करतो.
• निसर्ग संबंधित गीतांचा संग्रह करतो. 
• दात घासण्याची कृती करून दाखवितो.
• माती पासून सुंदर व सुबक खेळणी तयार करतो. 
• मातीकाम विशेष मन लावून व आकर्षक करतो.
• मातीची भांडी बनवितो.
• दैनंदिन जीवनात रोज करत असलेल्या कृतीचा तक्ता तयार करतो.
• नाटकाचे पात्र दिल्यास ते सादर करतो. 
• कथा सांगताना प्रत्येक भावना अचूक व्यक्त करतो. 
• विविध आकाराचे चित्र काढून ते वर्गात लावतो. 
• पुस्तकातील कविता स्वतःच्या चालीत म्हणून दाखवतो .
• दाखविलेल्या वस्तूंपैकी गोल, त्रिकोणी, चौकोनी आकाराच्या वस्तू चे वर्गीकरण करतो. 
• आवाजात ओहकता ठेवून बोलतो. 
• संवाद फेकीचे कौशल्य उत्तम आहे.
• देशभक्तीपर गीतांचा संग्रह करतो. 
• हातांच्या बोटांचा परिचय करून देतो. 
• पाठ्यपुस्तकातील छोट्या प्रसंगाचे वैयक्तिक वाचन करतो. 
• शाळेतील लहान प्रसंगाचे वर्णन करतो.
• प्रसंगानुरूप गीताचे गायन करतो. 
• संवाद करताना रममाण होऊन जातो.
• कोणतीही कृती अधिक सरस होण्यासाठी मेहनत घेतो.
• विविध सणांचे चित्र मिळवतो व माहिती लिहितो. 
• पानाचे चित्र काढतो. 
• फुलाचे चित्र काढतो.
• कथेवर आधारित कल्पनाचित्र काढण्याचा प्रयत्न करतो. 
• मातीपासून गोल, दंडगोल तयार करतो. 
• कागद विविध प्रकारच्या आकारात फाडतो.
• देहबोलीचा सुंदर रीतीने वापर करतो. 
• छोट्या-छोट्या अभिनयाच्या कृती करून हसवितो.
• योग्य हावभावासह संवाद साधतो. 
• चित्रकलेच्या स्पर्धेत भाग घेतो. 
• सुंदर नृत्य करतो.
• नृत्याची विशेष आवड आहे. 
• गायनाची विशेष आवड आहे.
• गोल त्रिकोणी-चौकोनी आकारावर आधारित पाने-फुले वस्तू यांचे आकार रेखाटतो. 
• परिचित असलेल्या सोप्या वस्तूचे चित्र काढतो.
• ठिपके रेषा आणि गोल त्रिकोणी चौकोनी या सारख्या आकाराचे आवडीप्रमाणे मांडणी करतो.
• रांगोळीची आवड आहे. 
• रांगोळीत अत्यंत सुंदर व कलात्मक रीतीने रंग भरतो. 
• प्रत्येक कार्यक्रमात उपक्रमात स्वतःहून सहभागी होतो.
• स्वतः नेत्तृत्व करुन इतरांना मदत करतो. 
• सर्वांना उपयोगी वस्तू बाबत माहिती देतो. 
• क्रमानुसार बोटांची नावे सांगतो. 
• तालाचा रचनात्मक आविष्कार करतो.
• दिलेल्या नाटकाचे सादरीकरण करण्याचा प्रयत्न करतो.
• विविध प्रार्थनांचा तक्ता तयार करतो. 
• दिलेल्या वस्तूचे चित्र काढतो. 
• माती पासून विविध फळे बनवून आणतो. 
• कथेवर आधारित स्मरण चित्र काढण्याचा प्रयत्न करतो. 
• निसर्ग कवितांचा संग्रह करतो. 
• देशभक्तीपर गीताचे तालासुरात गायन करतो. 
• नृत्यामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या विविध मुद्रांची जलद व अचूक माहिती सांगतो. 
• माती काम करताना घ्यावयाच्या कृतीची पायरी सांगतो .

• मातीकाम करताना घ्यावयाच्या दक्षता व कृती नेमक्या शब्दात सांगतो. 
• चित्राचे विविध प्रकार अचूकतेने ओळखतो. 
• सुशोभीकरणासाठी आवश्यक असे सर्व घटक सांगतो .
• सुचविलेल्या कामासाठी आवश्यक त्या सर्व साहित्याची नावे देतो .
• दैनंदिन जीवनातील अनुभव कथन करतो. 
• मातीची मूर्ती तयार करतो.
• विविध चित्रांचा वर्तमानपत्रातून संग्रह करतो .
• कल्पनाचित्र काढतो. 
• कागदाच्या सोप्या वस्तू बनवून आणतो. 
• बाहुलीचे चित्र काढून आणतो .
• जुन्या कापडापासून बॉल तयार करून आणतो.
• चिंध्यापासून बाहुली तयार करून आणतो.
• चित्रात सुंदर रंग भरतो .
• दिलेल्या घटकापासून योग्य कृतीद्वारे आकर्षक वस्तू निर्मिती करतो .
• दिलेल्या साहित्याचा योग्य व उत्कृष्ट वापर करतो. 
• दिलेल्या घटकांपासून योग्य कृतीद्वारे विशेष वस्तू निर्माण करतो .
• दिलेल्या घटकाचे मुक्तपणे रेखाटन करतो. 
• स्वतःच्या घराचे सुंदर चित्र काढतो .
• काढलेल्या चित्रावर आधारित नक्षी काम करतो. 
• काढलेल्या चित्रात आवडीचे रंग काम करतो. 
• वर्तमानपत्रातील चित्रांचा संग्रह करून रंग काम करतो.
• विविध कथांचे वर्तमानपत्रातून कात्रणे गोळा करतो.
• स्वरांचा परिचय करून घेतो. 
• स्वरांच्या नावाची यादी तयार करतो.
• शाळेचे रेखीव चित्र काढतो कथा वाचून दाखवितो व त्यावर अभिनय करतो.
• सौंदर्य निर्मिती साठी कोलाज तंत्राचा वापर करतो 

• सजावटीसाठी आवडीचा रंग माध्यमांचा वापर करतो.
• कागदाचे विविध प्रकारे घड्या घालून दाखवतो.
• कागदी वस्तू बनवून त्यांचा संग्रह करतो. 
• विविध वस्तूवर कागदाची सजावट करतो. 
• परिसरातील निरुपयोगी वस्तूंचा संग्रह करून त्याद्वारे वस्तूंची सजावट करतो.
• वस्तूच्या पृष्ठभागावर अन्य निरुपयोगी वस्तू चिकटवून सजावट करतो .
• विविध वेशभूषा असलेली चित्रे गोळा करतो.
• वर्तमानपत्रातील कथा कवितांचा संग्रह करतो .
• परिसरातील उपलब्ध वस्तूंची यादी तयार करतो. 
• कल्पनाशक्तीचा वापर करून नवनिर्मिती करतो.
• पुठ्ठ्यापासून विविध वस्तू बनवतो.
• सजावटीसाठी योग्य वस्तूचे निवड करतो.
• पुठ्यापासून कागदी खोके बनवतो .
• कागदी खोक्यापासून विविध वस्तू बनवतो. 
• परिसरातील निकामी वस्तूंचा संग्रह करतो.
• विविध आकाराचे ब्रश जमावितो..  
• सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होतो. 
• सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतो.
• जीवनातील कलेचे महत्त्व जाणतो. 
• कृतीचा सराव सावधानपूर्वक करतो. 
• कृती कशी व का करावी हे समजून घेतो. 
• चित्राचे विविध प्रकार ओळखतो .

परिसर स्वच्छतेची गरज सांगतो. 
• परिसर स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देतो. 
• पाण्याचे महत्त्व सांगतो.
• घरगुती कामासाठी पाण्याचा वापर कसा करावा ते स्पष्ट करतो. 
• शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या स्त्रोतांची नावे सांगतो. 
पाण्याचे जीवनातील महत्त्व यावर पंधरा ओळी निबंध लिहितो. 
• श्रमाचे मोल जाणतो. 
• इतरांनी श्रम करावे यासाठी प्रयत्न करतो.
• सामाजिक उपक्रमात आवडीने भाग घेतो.
• नैसर्गिक आपत्तीचे चित्र काढून दाखवतो. 
• नैसर्गिक आपत्तीचे चित्र गोळा करतो. 
• अग्निशमन दलाच्या कामाविषयी माहिती सांगतोो. 
• टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू तयार करतो.
• प्रत्येक वर्ग मित्राला वाढदिवसाचे भेट कार्ड देतो. 
• प्रत्येक कृती स्वतःहून करतो. 
• मातीकाम व कागद काम यात रुची आहे. 
• रंगीत कागदापासून कान हलवणारा ससा तयार करतो. 
• वर्गात ससा तयार करण्याची कृती सांगतो. 
• कागदापासून विविध वस्तू तयार करतो. 
• परिसरातील नाविन्यपूर्ण रचनेचा संग्रह करतो. 
• इतरांच्या मदतीसाठी नेहमी तत्पर असतो.
• वर्गातील सर्वांना मदत करतो. 
• कार्डशिट पासून आकाश कंदील तयार करतो.
• आकाश कंदील तयार करण्याची कृती वर्गात सांगतो. 
• आकाश कंदील तयार करण्याची कृती करून दाखवतो. 
• वर्गसुशोभनासाठी खूपच सुंदर कल्पना वापरतो.
• पाणी एक महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक संपत्ती जाणतो.
• जमिनीच्या प्रकाराविषयी माहिती सांगतो.
• फळे, फुले, भाजीपाला यांचा तक्ता तयार करतो.
• वस्त्र निर्मितीच्या विविध स्रोतांची माहिती जाणतो.
• माती विषयी विविध गाणी म्हणतो 
• माती पासून विविध फळे, भाज्या इत्यादींचे आकार तयार करतो. 
• मातीचे विविध आकार तयार करून त्यावर रंग काम करतो. 
• उपक्रमातील केलेल्या कृती लक्षणीय असतात.
• सुचविलेला प्रत्येक उपक्रम गतीने पूर्ण करतो.
• शर्टला सुई दोरा वापरुन बटण लावतो.
• मानवाच्या मूलभूत गरजा कोणत्या याविषयी माहिती ठेवतो. 
• काडीपेटीच्या साह्याने त्या आकराच्या मातीच्या विटा तयार करतो. 
• काडी पेटीच्या सहाय्याने विविध अक्षरे तयार करतो. 
• काडीपेटीच्या सहाय्याने विविध आकार तयार करतो. 
• दैनंदिन जीवनातील प्राथमिक गरजा सांगतो. 
• विविध उपक्रमात स्वतःहून भाग घेतो.
• पाणी गाळण्याचे अनुभव वर्गात सांगतो.
• पाण्या संबंधित खेळाची माहिती गोळा करतो. 
• पाण्याविषयी विविध म्हणींचा संग्रह करतो.
• सुचविलेल्या घटनेमागील अचूक व नेमके कारण सांगतो.
• सुचविलेले गीत सुरेल आवाजात गातो.
• पाण्यासंबंधीचे संवाद, कथा लक्षपूर्वक ऐकतो.
• उत्पादक उपक्रम या घटकातील अन्नघटकाची मुद्देसूद माहिती देतो.
• उत्पादक उपक्रम या घटकातील वस्त्र या घटकाची माहिती देतो. 

विषय कार्यानुभव

• उत्पादक उपक्रम या घटकातील निवारा या घटकाची मुद्देसूद माहिती देतो.
• नैसर्गिक आपत्तीची विविध कारणे स्पष्ट करतो.
• परिसरातील नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना कथन करतो. 
• कागदापासून हातपंखा तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यांची नावे सांगतो. 
• हातपंखा तयार करण्याची कृती करून दाखवतो.
• पुठ्यापासून विविध खेळणी तयार करतो. 
• मणी, चॉकलेट, दोरा यापासून माळा तयार करतो. 
• दिलेल्या सूचना लक्षपूर्वक ऐकतो व तंतोतंत पालन करतो.  
• सुचविलेल्या विषयास संदर्भाने योग्य व समर्पक माहिती देतो. 
• केलेली कृती व कृतीचा क्रम सांगतो. 
• सुचविलेल्या मातीच्या वस्तू तयार करून आकर्षक रंगात रंग देतो.
• शालेय सुशोभन करतांना सुंदर चित्र कढतो. 
• राष्ट्रीय सणानिमित्त लागणाऱ्या पताका सुंदर रीतीने लावतो. 
• स्वतः कृती करतो.
• झाडे लावण्याच्या कुंडीला रंग देतो. 
• विविध कुंड्यांमध्ये माती भरतो. 
• कुंडीमध्ये योग्य माती भरून रोपांची लागवड करतो. 
• शाळेतील झाडांना पाणी घालतो. 
• सुई दोऱ्याचे प्रात्यक्षिक करून दाखवतो. 
• जलवाहतुकीचे महत्व स्पष्ट करतो. 
• जलवाहतुकीचे फायदे सांगतो. 
• जलवहतुकीच्या साधनांची यादी करतो. 
• टाकाऊ वस्तूंपासून राखी तयार करतो.
• राखी तयार करण्याची कृती वर्णन करतो.
• रिकाम्या खोक्यापासून मोबाईल स्टॅन्ड तयार करून दाखवतो. 
• रिकाम्या खोक्यापसून विविध वस्तू तयार करतो. 
• नारळाच्या करवंटी पासून वस्तू तयार करण्याच्या साहित्यांची नावे सांगतो.
• नारळाच्या करवंटी पासून विविध वस्तू तयार करतो. 
• वर्तमानपत्रे, मासिके, पुस्तके या मधून फळांची चित्रे मिळवून चिकट वहीत चिकटवीत होतो.
• फळाच्या स्वच्छतेचे महत्त्व सांगतो. 
•रबरी चेंडू पासून बाहुली तयार करतो.
 •विविध फुलझाडांची माहिती सांगतो.
 •परिसरातील फुलझाडांची नावे सांगतो व त्यांची माहिती गोळा करतो.
• परिसरातील फुलझाडांच्या नावांची यादी तयार करून वर्गात लावतो.
• फुलझाडांचे महत्त्व उपयोग सांगतो.
• सार्वजनिक ठिकाणी पाणी साठवण्याच्या साधनांची माहिती सांगतो.
• सार्वजनिक ठिकाणच्या पाणी साठवण्याच्या साधनाच्या स्वच्छतेचे महत्त्व स्पष्ट करतो.
• पाणी साठवण्याच्या पद्धती सांगतो. 
• कागदापासून भिरभिरे तयार करतो. 
• रिकाम्या खोक्यापासून सोफा बनवून दाखवतो. 
• लाकडी चमच्या पासून मोराची प्रतिकृती तयार करतो. 
• आइस्क्रीमच्या काड्यापासून विविध कलाकृती तयार करतो. 
• लाकडी चमच्यापासून बैलगाडीची प्रतिकृती तयार करतो.
• मत्स्य व्यवसायाची माहिती मिळवतो. 
• माशांची विविध चित्रे गोळा करून चिकट वहीत चिकटवतो. 
• काड्यापासून तयार केलेल्या वस्तूंची नावे सांगतो.
• शोभिवंत झाडांची नावे सांगतो.
• सुचविलेल्या वस्तूंची प्रतिकृती अप्रतिम व सुंदर बनवतो .
• दिलेल्या कृतीसाठीचे साहित्य हाताळताना काळजीपूर्वक वापर करतो.
• केलेली कृती कशी केली ते सांगतो. 
• स्वतः कृती करतो. 
• स्वतः प्रात्यक्षिक करतो. 
• परिसरातील आवश्यक घटकांबाबत ज्ञान आहे. 

विषय शारीरिक शिक्षण

तोल सांभाळण्याच्या कृती करतो.
•दररोज नियमितपणे व्यायाम सराव करतो
• स्थानिक खेळांची नावे सांगतो 
•संधी व स्नायूंना उत्तेजित करणाऱ्या व्यायामाचा सराव करतो
 •स्थानिक व पारंपरिक खेळाचा कृतीद्वारे सराव करतो
• स्थानिक व पारंपरिक खेळांची यादी तयार करतो 
•उपक्रमावर आधारित स्पर्धकांची नावे सांगतो 
•शाळेमध्ये उपक्रमावर आधारित घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धेत सहभागी होतो 
•आहार ही संकल्पना स्पष्ट करून सांगतो 
•प्रामाणिकपणा व खिलाडूवृत्ती हे महत्त्वाचे गुण आहे 
•कोणत्या खेळात किती खेळाडू असतात ते सांगतो 
•विविध खेळाडूंची नावे माहिती ठेवतो 
•विविध खेळाडूंच्या नावांची यादी करून वर्गात लावतो.
 •खेळ यांचे प्रकार व खेळाडू यांचा तक्ता तयार करून वर्गात लावतो 
•विविध एरोबिक्सचा कृती करतो 
•स्वतःच्या पोषाखाबाबत वापर अतिशय दक्ष असतो 
•चौरस आहार म्हणजे काय हे माहीत करून घेतो 
•आहाराच्या सवयीची माहिती मिळवतो 
•क्रीडांगणाच्या चांगल्या सवयीची माहिती मिळवतो 
•नखे व केस नियमितपणे कापतो 
•रोज रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासतो 
•हवामानानुसार पोशाख कसा बदलतो याची माहिती मिळवतो 
•क्रीडांगणांशी संबंधित सवयीची माहिती घेऊन त्याचे पालन करतो 

•उंची वरून उड्या मारतो 
•धावणे, चढणे-उतरणे या कृती करतो 
•दररोज प्राणायाम नियमितपणे करतो 
•खेळाडू वृत्तीने प्रत्येक खेळ खेळतो 
•खेळाच्यावेळी आपल्या गटाचे नेतृत्व करतो 
•कोणत्याही खेळात स्वतःहून भाग घेतो
 •आरोग्यदायी जीवनशैली मुळे सहसा आजारी पडत नाही व्यायामाचे फायदे पटवून देतो
 •जागा बदलत करावयाच्या हालचालींचा सराव करतो
• विविध पद्धतीने उड्या मारत जाण्याची कृती करतो
• चेंडू झेलणे चेंडू फेकणे या कृती सफाईदारपणे करतो 
•विविध आकाराच्या चेंडूना फटका मारणे व अडवणे ही कृती करतो 
•खेळांची माहिती चित्रासहित संग्रहित करतो 
•लघु खेळाचा परिचय करून घेतो 
•साहित्य व विनासाहित्य लघुखेळाचे चित्रे गोळा करतो 
•नियमित स्वच्छ व नीटनेटका राहतो 
•दिलेल्या व्यायाम प्रकार संदर्भाने स्वतःचा अनुभव सांगतो 
•आवडत्या खेळाची पूर्ण माहिती मिळवितो 
•विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य व अचूक उत्तरे देतो 
•विश्रांती व झोपेचे महत्त्व जाणतो 
•शिस्त, सहकार्य, श्रम या मूल्यांचा स्वतःमध्ये विकसित करतो
 •शरीराची आकृती दाखवून अवयवांची नावे सांगतो 
•शरीराच्या अवयवांच्या हालचालींची कृती करून दाखवतो 
•मैदानाची स्वच्छता ठेवतो व इतरांनाही सांगतो
• मैदान स्वच्छ करण्याच्या साहित्याची नावे सांगतो 
•सुचविलेले आसनप्रकार करतो 
•व्यायाम प्रकार व आसनांची कृती कशी केली ते सांगतो 
•प्रथमोपचार पेटीतील प्रत्येक साहित्याची ओळख करून घेतो 
•प्रथमोपचार पेटीतील साहित्याचा उपयोग कसा व कशासाठी करावा ते सांगतो 

•खेळताना कोण कोणत्या दक्षता घ्यावयाच्या आहेत याची माहिती सांगतो 
•आवडत्या खेळाचे नियम व्यवस्थित सांगतो 
•सुचविलेल्या व्यायाम प्रकाराच्या क्रिया योग्य रीतीने पूर्ण करतो 
•स्वतः कृती करतो व लिहितो
 •क्रीडांगणात असलेला कचरा उचलून टाकतो 
•शर्यतीमध्ये सहभागी होतो 
•शरीर स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून सांगतो 
•कपड्यांची स्वच्छता करण्याची कारणे समजून घेतो
• क्रीडा संबंधित साहित्याची हाताळणी काळजीपूर्वक करतो 
•क्रीडा साहित्याची निगा कशी राखायची हे कृतीद्वारे समजून घेतो 
•विविध धाडसी व्यायाम प्रकार करून दाखवतो 
•विविध उंचीवरून उड्या मारतो 
•विश्रांती व झोप यातील फरक समजून घेतो. 
•वैयक्तिक शर्यतीत भाग घेतो 
•चांगल्या सवयींचे पालन करतो 
•खेळात सहकार्य वृत्ती व आपसी संबंध जपतो 
•खेळताना सांघिक भावना जपतो.

What's Up Group Join 

What's Up Group Join 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad