Sankalit Evaluation No Two Oral Examination Question Paper Available Download

द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन 

चाचणी क्र 2 सन -2023-24

 तोंडी परीक्षा  प्रश्नपत्रिका 

pdf Sankalit Evaluation-2 


अध्ययन निष्पत्ती आधारित द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन सत्र-2 सन -2023-24 करिता तोडी प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आले आहे 


खालील प्रमाणे आहे 

संकलित चाचणी क्र. 2

द्वितीय सत्र संकलित चाचणी क्रमांक 2

तोंडी परीक्षा प्रश्नपत्रिका 

वर्ग पहिली ते सातवी 


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 1 ला    Download
2.इयत्ता 2 राDownload
3.इयत्ता 3 राDownload
4.इयत्ता 4 था
Download
5.इयत्ता 5 वा   Download
6.इयत्ता 6 वाDownload
7इयत्ता 7 वाDownload
8इयत्ता 8 वाDownload

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या सौजन्याने

वार्षिक परीक्षा 2024

वर्ग पाचवी संकलित चाचणी

इयत्ता आठवी सर्व विषय प्रश्नपत्रिका व तोंडी प्रश्नसंच

🖥️भाषा ➖➖download 

🖥️हिंदी➖➖download

🖥️इंग्रजी➖➖download

🖥️इंग्रजी सेमी download

🖥️गणित➖➖download

🖥️गणित सेमी➖➖download

🖥️विज्ञान➖➖download

🖥️विज्ञान सेमी➖➖download

🖥️सा.शास्त्र➖➖download

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

द्वितीय सत्र संकलित चाचणी क्र 02

डाऊनलोड करा 

मूल्यमापन नोंदी 

वार्षिक परीक्षा वेळापत्रक 

वर्ग पाचवी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024

वर्ग आठवी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad