Aakarik Mulyamapan Chachani Available Question Paper Download

प्रथम सत्र आकारिक मूल्यमापन 

चाचणी सन २०२३- २०२४ उपलब्ध!

प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करा


First Term Formative Evaluation Assessment Test 2023 - 2024

शासन परिपत्रकानुसार आकारिक चाचणी क्रमांक 1 आपल्या शाळा स्तरावर घेणे आहे
तसेच संकलित चाचणी क्रमांक १ व संकलित चाचणी क्रमांक २ यांचे प्रश्नपत्रिका राज्यस्तरावरून पुरविण्यात येणार आहे
तरी आता आपल्याला आपल्या वर्गाची
 प्रथम सत्राच्या अभ्यासक्रम आधारित आकारिक मूल्यमापन चाचणी घेऊन मूल्यमापन करायचे आहे

सर्व विषयाचे दर्जेदार प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आले आहे

राज्य शिक्षक समुह ग्रुप वरून डाऊनलोड करण्यात आले आहे

 आकारिक चाचणी क्र. 1

प्रथम सत्र  आकारिक चाचणी क्रमांक 1

वर्ग पहिली ते दुसरी


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 1 ला मराठी      Download
2.इयत्ता 1 ला गणितDownload
3.इयत्ता 1 ला SemiDownload
4.इयत्ता 1 ला इंग्रजीDownload
5.इयत्ता 2 रा मराठी   Download
6.इयत्ता 2 रा गणितDownload
7इयत्ता 2 रा SemiDownload
8इयत्ता 2 रा इंग्रजीDownload

प्रथम सत्र  आकारिक चाचणी क्रमांक 1

वर्ग तिसरी


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 3 रा मराठी      Download
2.इयत्ता 3 रा  गणितDownload
3.इयत्ता 3 रा  Semi MathDownload
4.इयत्ता 3 रा  इंग्रजीDownload
5.इयत्ता 3 रा परीसर अDownload

प्रथम सत्र आकारिक चाचणी क्रमांक 1

वर्ग चौथी


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 4 था मराठी      Download
2.इयत्ता 4 था गणितDownload
3.इयत्ता 4 था Semi MathDownload
4.इयत्ता 4 था इंग्रजीDownload
5.इयत्ता 4 था   परीसर अDownload

                  गुण नोंद तक्ते


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 1 ला  गुण तक्ते     Download
2.इयत्ता 2 रा  गुण तक्तेDownload
3.इयत्ता 3 रा  गुण तक्ते Download
4.इयत्ता 4 था गुण तक्ते   Download
5.वर्णनात्मक नोंदी Download

वर्ग पाचवी 


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 5 वी मराठी      Download
2.इयत्ता 5 वी गणितDownload
3.इयत्ता 5 वी SemiDownload
4.इयत्ता 5 वी इंग्रजीDownload
5.इयत्ता 5 हिंदी Download
6.इयत्ता 5 वी प.अभ्यासDownload
7वर्णनात्मक नोंदी Download
8एकत्रित Download

वर्ग सहावी 


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 6 वी मराठी      Download
2.इयत्ता 6 वी गणितDownload
3.इयत्ता 6 वी SemiDownload
4.इयत्ता 6 वी इंग्रजीDownload
5.इयत्ता 6 हिंदी Download
6.इयत्ता 6 वी सा शास्त्रDownload
7इयत्ता 6 वी विज्ञान Download
8वर्णनात्मक नोंदी Download

वर्ग सातवी सर्व विषय डाऊनलोड 


वर्ग 5 ते 7 वी


इयत्ताडाउनलोड
1.इयत्ता 5 वी     Download
2.इयत्ता 6 वीDownload
3.इयत्ता 7 वीDownload
4.
Download
5.
Download 

शिक्षण क्षेत्रातील नवीन नवीन अपडेट
 करिता, शिक्षक, विद्यार्थी पालक करिता

Post a Comment

3 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
  1. प्रथम सत्र संकलित 1 सन 2023 प्रश्नपत्रिका इयत्ता 1 ते 8 च्या पाठवा सर

    ReplyDelete
  2. Nine class che prasna ptrika pathava

    ReplyDelete
  3. सरजी आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्रमांक एक साठी आपण रेगुलर घेत असलेल्या वीस गुणांच्या मार्क लिहायचे की पायाभूत चाचणीचे गुण आकारिक चाचणीमध्ये लिहायचे नोंदवही याविषयी मार्गदर्शन करा प्लीज

    ReplyDelete

आपली प्रतिक्रिया व सूचना

Top Post Ad

Below Post Ad