STARS Project First Term Evaluation Marks PDF Sheet Download

संकलित मूल्यमापन चाचणी

गुण नोंद तक्ते डाऊनलोड करा 


STARS Project अंतर्गत प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापन चाचणी

दिनांक 30 ऑक्टोंबर 2023 पासून
PAT संकलित मूल्यमापन चाचणी सुरू होत आहे 

मूल्यमापन चाचणीनंतर :


१) चाचणीची उत्तरपत्रिका तपासल्यानंतर विदयार्थ्यांच्या गुणांची नोंद गुणनोंदणी तक्त्यात करावी.

२) गुणनोंदणी तक्त्यातील गुणांचे विश्लेषण करावे.

३) ज्या क्षेत्रांत / क्षमता/अध्ययन निष्पत्तीमध्ये विदयार्थी मागे आढळतील त्या विदयार्थ्यांसाठी गरजेनुसार कृती कार्यक्रमांची निर्मिती व अंमलबजावणी करावी.

४) ज्या अध्ययन निष्पत्तीमधील विदयार्थ्यांची संपादणूक कमी आढळेल त्या घटकांचा पुनअध्यापन, सराव व उजळणी करून घ्यावी.


What's Up Group Join 

What's Up Group Join 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad